UPC LÀ GÌ

Mã sản phẩm chung (tiếng Anh: Universal Product Code, viết tắt: UPC) là các mã vạch được sử dụng rộng rãi tại Mỹ và Canada cho các mặt hàng tại các cửa hàng. Hiện nay thông dụng nhất là UPC-A (tên chính thức hiện nay là EAN.UCC-12), ngoài ra còn có UPC-E là dạng giản lược của hệ thống mã vạch UPC-A.

Trong mã vạch UPC-A, mỗi số được biểu diễn theo chuỗi 7 bit, được mã hóa thành một dãy các vạch và khoảng trắng có độ rộng khác nhau. Các vạch bảo vệ được hiển thị với màu xanh lục, chia tách hai nhóm sáu số.

SLLLLLLMRRRRRRE

Trong đó S (bắt đầu), M (giữa) và E (kết thúc) là các vạch bảo vệ, và mỗi L (trái) và R (phải) là các số. Nếu các bạn nhìn kĩ thì sẽ thấy mỗi số được thể hiện bằng 2 thanh trắng và 2 thanh đen có chiều rộng khác nhau, chiều rộng tối thiểu là 1 bit, và tổng chiều rộng của 4 thanh trong 1 số bao giờ cũng là 7 bit. Tổng chiều rộng của các thanh đen của một số L (bên trái) bất kì sẽ là số lẻ, còn tổng chiều rộng của các thanh đen của một số R (bên phải) bất kì sẽ là số chẵn. Bằng cách qui định như vậy, máy quét có thể xác định được chính xác mã sản phẩm kể cả trong trường hợp quét xuôi hoặc ngược.

Số bên trái (L) đầu tiên là số hệ thống theo qui ước của tổ chức GS1, thường gồm các giá trị sau:

0-1, 6-9: Thể hiện các mặt hàng thông thường

2: Các mặt hàng bán theo trọng lượng

3: Mặt hàng dược phẩm

4: Cho thẻ thành viên

5: Các phiếu giảm giá, phiếu mua hàng

5 số L tiếp theo (LLLLL) là mã của nhà sản xuất do từng nước qui định theo chuẩn của tổ chức GS1

5 số R đầu tiên (RRRRR) là mã sản phẩm, do từng nhà sản xuất tự qui định

Số R cuối cùng là số kiểm tra (check digit), nhằm hạn chế các trường hợp nhập nhầm thông tin mã hàng.

EAN-13

EAN-13 được phát triển dựa trên UPC-A, bằng cách thêm 1 số nữa vào đầu của chuỗi số UPC-A. Mã vạch theo EAN-13 có thể xác định được quốc gia bán sản phẩm (chú ý, nước này có thể không phải là quốc gia sản xuất ra sản phẩm). Ví dụ, doanh nghiệp Úc nhập táo của Trung Quốc về, rồi đóng gói để bán, thì mã của gói táo là mã của Úc chứ không phải Trung Quốc. Theo chuẩn EAN-13, 3 số đầu tiên là mã quốc gia bán sản phẩm này. Dưới đây là danh sách các một số quốc gia theo chuẩn EAN-13:

000 đến 019Mỹ và Canada
030 đến 039Mỹ
300 đến 379Pháp
400 đến 440Đức
450 đến 459Nhật
490 đến 499Nhật
471Đài Loan
500 đến 509Anh
690 đến 695Trung Quốc
800Hàn Quốc
885Thái Lan
893Việt Nam
930 đến 939Úc