Phần mềm Quản lý Chuyến xe

HDS-TMS

QUẢN LÝ XE – MOOC

Quản lý Loại Xe & Xe và Mooc

Hệ thống cho phép quản lý các loại xe, các xe và mooc thuộc từng loại trên các thông tin:

 • Tên loại xe.
 • Biển số, số máy, số khung.
 • Đăng ký.
 • Phù hiệu: cảnh báo về ngày hết hạn phù hiệu.
 • Transit (Giấy lưu hành): cảnh báo về ngày hết hạn giấy lưu hành
 • Kiểm định: cảnh báo về ngày hết hạn kiểm định.
 • Bảo hiểm: Báo cáo về ngày hết hạn bảo hiểm cho từng xe.
 • Phí đường bộ.

Quản Lý Định Mức Khoán Chi Phí Theo Loại Xe / Xe

Hệ thống cho phép xây dựng các định mức khoán chi phí theo loại xe/xe, bao gồm:

 • Khoán dầu: Dựa theo các tiêu chí:
  • Loại xe.
  • Tải trọng.
  • Loại nhiên liệu (dầu).
tms-dau-xe

Thiết lập các mức khoán dầu cho loại xe & cho riêng 1 xe

 • Hỗ trợ dầu: dựa trên các quy định hỗ trợ:
  • Theo loại container.
  • Hỗ trợ đèo dốc.
  • Theo loại mặt hàng chuyên chở.
  • Hỗ trợ dầu cho điều hòa theo khoảng thời gian trong năm.

Thiết lập các qui định hỗ trợ dầu

Quản Lý Sửa Chữa Xe

 • Cho phép thiết lập định mức và nhập các thông tin các mục thay thế/sửa chữa chính (ví dụ: lốp, acqui) và thời gian thay thế cho từng xe/mooc.
  • Xe/Mooc.
  • Danh mục sửa chữa.
  • Chi phí.
  • Chu kì khoảng cách mỗi lần thay thế/sửa chữa.
  • Chu kì thời gian mỗi lần thay thế/sửa chữa.
 • Quản lý các thông tin về sửa chữa xe:
  • Xe/Mooc
  • Ngày tháng
  • Danh mục sửa chữa
  • Nơi sửa chữa
  • Chi phí

QUẢN TRỊ DANH MỤC HỆ THỐNG

Quản Lý Các Dạng Chi Phí

Hệ thống cho phép tạo mới dữ liệu về các dạng, các loại chi phí liên quan tới chuyến xe, xe:

 • Tên chi phí
 • Mã tài khoản kế toán
 • Loại/nhóm chi phí

Quản Lý Tuyến Đường

Hệ thống cho phép tạo mới, chỉnh sửa thông tin các tuyến đường/cung đường cố định:

 • Tạo danh sách cung đường hàng đi, hàng về bao gồm thông tin về điểm đầu, điểm đến
 • Nhập dữ liệu khoảng cách theo từng tuyến/cung đường cho từng loại xe
 • Tạo các định mức khoán dầu, chi phí cố định theo tuyến cho từng loại xe
tms-route

Thiết lập khoảng cách, các chi phí và định mức dầu cho tuyến đường

Quản Lý Tài Xế

 • Cho phép nhập tạo mới và quản lý các thông tin cơ bản của tài xế:
  • Mã nhân viên, Họ tên
  • Ngày sinh, Ngày vào công ty
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Mức lương cơ bản
  • Các thông tin cá nhân khác
 • Cho phép quản lý tài xế theo xe:
  • Biển số xe
  • Biển số Mooc
  • Tài xế 1
  • Tài xế 2

Quản Lý Trạm Xăng

 • Cho phép tạo mới và quản lý các thông tin về trạm đổ dầu lớn của công ty:
  • Mã trạm xăng
  • Tên trạm xăng
  • Thông tin thanh toán: Mã số thuế, Địa chỉ, TK ngân hàng
  • Thông tin giá: Quản lý giá kí hợp đồng cho theo từng loại xăng dầu, trạm xăng, thời gian hiệu lực
 • Cho phép quản lý danh sách xe được phép đổ dầu tại từng trạm đổ
  • Biển số xe
  • Trạm xăng.

QUẢN LÝ CHUYẾN XE

Thiết Lập Khoán Chi Phí Theo Tuyến Đường

Hệ thống cho phép xây dựng các định mức khoán chi phí cho từng tuyến đường, bao gồm:

 • Khoán chi phí xăng dầu: Cho phép định nghĩa định mức khoán dầu theo các tiêu chí
  • Loại xe
  • Tuyến đường
  • Tải trọng
  • Loại nhiên liệu (dầu)
 • Hỗ trợ dầu: dựa trên các quy định hỗ trợ:
  • Theo cung đường hành trình đi/về, đèo dốc
 • Khoán chi phí theo chuyến: Cho phép định nghĩa các mục khoán chi phí (chi phí cầu đường, làm luật, làm lốp, phụ cấp chuyến…) theo các tiêu chí:
  • Loại chi phí
  • Loại xe
  • Tuyến đường
  • Thời gian (từ ngày – đến ngày)

Khởi Tạo Và Theo Dõi Chi Phí Cho Từng Chuyến Xe

Hệ thống cho phép người sử dụng tạo các chuyến xe theo các thông tin:

 • Thông tin cơ bản của chuyến:
  • Mã chuyến xe
  • Biển xe
  • Biển Mooc
  • Loại Container
  • Ngày tháng khởi hành
 • Tuyến đường chính: Có thể chọn nhiều tuyến đường chính trên một chuyến, gồm các thông tin:
  • Tuyến đường
  • Hành trình đi/về
  • Tải trọng cho từng tuyến
  • Loại Container
  • Mặt hàng chuyên chở.
 • Dựa theo thông số khoán dầu/chi phí đã được thiết lập trước, hệ thống sẽ tự động tính:
  • Khoảng cách
  • Khối lượng khoán dầu (theo lít) cho tuyến
  • Các khoản hỗ trợ dầu cho chuyến
  • Chi phí khoán cho chuyến xe
 • Tuyến đường phát sinh: Cho phép NSD nhập thông tin:
  • Khoảng cách
  • Trọng tải
  • Loại Container
  • Mặt hàng chuyên chở
 • Dựa trên thông tin của tuyến phát sinh, hệ thống tính khoán dầu cho tuyến phát sinh.
 • Chi phí phát sinh: Cho phép NSD tạo các chi phí phát sinh (ngoài chi phí khoán) cho từng chuyến xe:
  • Loại chi phí
  • Mô tả chi phí
  • Số tiền
 • Thông tin lương chuyến: Cho phép NSD nhập các thông tin về lái xe cho từng chuyến, bao gồm:
  • Tài xế (tài chính, tài phụ)
  • Thời gian (từ ngày- đến ngày)
  • Hệ số phần trăm tính phụ cấp, lương
 • Hệ thống sẽ tự động tính các khoản phụ cấp ăn từ dữ liệu gốc được nhập
taochuyen-1024x446

Click vào ảnh để phóng to toàn màn hình

Theo dõi Chi Phí Dầu Thực Tế Theo Chuyến Xe – Xe & Cây Xăng

Hệ thống cho phép nhập các thông tin về chi phí dầu thực tế theo chuyến xe bao gồm:

 • Trạm xăng
 • Ngày hóa đơn
 • Số dầu đổ
 • Chuyến xe, biển số xe
 • Từ thông tin bảng giá dầu theo trạm được định nghĩa ở phần quản lý cây xăng, hệ thống tự động tính toán tổng chi phí dầu thực tế
 • Hệ thống tự động tính chênh lệch dầu đổ thực so với khoản, lấy dữ liệu chuyến có áp dụng khoán dầu hay không để tính số tiền thưởng/phạt chênh lệch dầu cho chuyến

Theo Dõi Tạm Ứng Theo Chuyến Xe Cho Lái Xe

Hệ thống cho phép nhập các thông tin về tạm ứng theo chuyến xe / lái xe:

 • Tên tài xế
 • Chuyến xe
 • Số tiền ứng
 • Ngày tháng ứng

Phê Duyệt Chi Phí Theo Chuyến Xe Và Đóng Chuyến

 • Cho phép NSD có đủ thẩm quyền vào theo dõi thông tin chuyến xe, nhập số liệu duyệt chi cho từng định khoản dầu, chi phí chính, chi phí phát sinh, chi phí dầu thực tế, tiền ứng trước lái xe
 • NSD có thể đóng chuyến xe lại, chọn ngày kết thúc, chốt dữ liệu chuyến lại và không thể thay đổi được nữa
 • Đối với các chuyến xe đã đóng, NSD không được nhập thêm các thông tin về chi phí.
QuyetToanChuyen-500x796

Quyết toán Chi phí Chuyến Xe

QUẢN LÝ LƯƠNG TÀI XẾ

Quy Định Chế Độ Phụ Cấp Ăn Uống

Hệ thống cho phép nhập các định mức phụ cấp ăn dựa theo những thông tin cơ bản sau:

 • Mô tả
 • Loại chi phí (Phụ cấp ăn)
 • Loại hình áp dụng (Cho loại xe, hoặc xe)
 • Điều kiện áp dụng (chuyến hàng đi hoặc về; ngày chờ tại trạm)
 • Số tiền
 • Ngày áp dụng

Quy Định Chế Độ Lương Lái Xe

 • Cho phép NSD định nghĩa các quy định cơ bản về lương lái xe dựa trên các nội dung:
  • Hành trình đi: tính lương theo tiêu chí:điểm xuất phát, điểm đến, loại mặt hàng
  • Hành trình về: tính lương theo tiêu chí:điểm xuất phát, điểm đến, loại mặt hàng
  • Quy định cách tính lương theo chuyến hàng ngắn, chuyến đi 1 tài,hàng về 1 chiều,hàng về bốc thêm,lương hàng lạnh…
  • Quy định cách tính cộng thêm lương cho tài 1
 • Cho phép NSD định nghĩa các mức cộng lương theo thâm niên

Quy Định Bổ Sung Hỗ Trợ Lương

Cho phép NSD định nghĩa các mục bổ sung lương lái xe:

 • Bổ sung hỗ trợ lương theo loại container
 • Bổ sung hỗ trợ lương theo các phụ cấp khác ( ví dụ: chống nắng…)
 • Bổ sung hỗ trợ lương chờ trả hàng

Tính Lương

Tính lương cho tài xế

 • Hệ thống dựa vào các quy định về chế độ lương và hỗ trợ lương để tự động tính toán lương cho lái xe. Cho phép NSD thêm các khoản hỗ trợ lương tự định nghĩa.
 • Hàng tháng, NSD đặt trước lịch định kì hoặc chạy chức năng tính bảng lương để hệ thống tự động tính toán lên bảng lương cho lái xe dựa vào thông tin các chuyến và các quy định chế độ lương và bổ sung hỗ trợ lương
 • NSD có thể truy cập vào cửa sổ bảng lương để điều chỉnh các mức lương chính, các mức hỗ trợ,có thể thêm sửa xóa để phù hợp với các điều kiện thay đổi đặc biệt trong thực tế các chuyến

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo Cáo Quản Lý Xe

 • Báo cáo tổng hợp + chi tiết chi phí sửa chữa, bảo trì theo xe
 • Báo cáo chi phí phát sinh sửa chữa xe trong chuyến
 • Báo cáo thông tin hạn định các loại giấy tờ xe

Báo Cáo Chi Phí Theo Chuyến Xe

 • Báo cáo tổng hợp chi phí theo chuyến
 • Báo cáo chi phí dầu theo xe
 • Báo cáo tổng hợp chi phí xe theo ca
 • Báo cáo tổng hợp số km của xe + mooc
 • Báo cáo tổng hợp chi phí phát sinh theo xe
 • Báo cáo tổng hợp chi phí khoán + phụ cấp ăn theo xe
 • Cho phép truy vấn (drill-down) trực tiếp dữ liệu về các hóa đơn đổ dầu cho xe theo chuyến

Báo Cáo Lương

 • Báo cáo tổng hợp lương chuyến theo xe (các tháng trong năm)
 • Báo cáo tổng hợp lương theo lái xe (các tháng trong năm)
 • Báo cáo tổng hợp lương theo xe trong tháng
 • Báo cáo bảng lương danh sách lái xe theo tháng
 • Báo cáo bảng chi tiết lương lái xe theo tháng

Báo Cáo Chi Phí Dầu

 • Báo cáo tổng hợp chi phí dầu theo trạm xăng (liệt kê theo danh sách xe)
 • Cho phép truy vấn trực tiếp (drill-down) tới báo cáo chi tiết chi phí dầu theo xe và trạm đổ

Báo Cáo Kế Toán Tổng Hợp

 • Báo cáo kế toán tổng hợp chi phí chuyến theo xe
 • Báo cáo kế toán tổng hợp chi phí sửa chữa/bảo trì theo xe
 • Cho phép truy vấn (drill-down) trực tiếp dữ liệu về các báo cáo chi tiết chi phí theo xe

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

xnklogistics-e1548347917454

Quản lý hơn 80 xe đầu kéo, chạy các tuyến từ Trung Quốc qua Việt Nam sang Thái Lan & Lào

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Các phần mềm chạy trực tiếp trên web, nên bạn không cần cài đặt gì. Tất cả bạn cần là mạng Internet và truy cập và hệ thống thông qua trình duyệt Internet (Chrome, Firefox, Cốc Cốc hoặc Edge). Để đăng kí dùng thử phần mềm, mời bạn để lại thông tin liên hệ theo form dưới đây: