Mã bưu chính

Khi thực hiện các giao dịch mua sắm trực tuyến, hoặc khi đăng kí tài khoản trên các trang của nước ngoài, bạn thường bị yêu cầu phải nhập Mã Bưu chính (Zip Code hoặc Postal Code). Trước đây, Việt Nam không có bộ mã bưu chính quốc gia nên nhiều người thường nhập 10000 để có thể qua bước kiểm tra này.  Hiện nay, ta đã có bộ mã bưu chính quốc gia nên việc nhập số 10000 để đối phó như vậy là không hiệu quả. Bài viết này nhằm giải thích cho các bạn biết Mã bưu chính là gì, được sử dụng vào mục đích như thế nào, và làm thế nào để bạn biết được mã bưu chính của mình.

I. Mã bưu chính

Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số, cụ thể như sau:

II. Lợi ích của việc sử dụng Mã bưu chính

Đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính

  • Bưu gửi được vận chuyển và phát được nhanh chóng, chính xác và an toàn.
  • Giảm số lượng bưu gửi không phát được.
  • Có cơ hội giảm giá thành dịch vụ.
  • Chất lượng cung ứng dịch vụ được nâng cao.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

  • Tạo thuận lợi cho việc chia chọn, phân hướng các bưu gửi nhanh chóng, chính xác rút ngắn hơn thời gian chia chọn và phát bưu gửi. Khi có mã bưu chính, việc phân tuyến hàng hóa tự động bằng các hệ thống đọc mã vạch và phân hàng tự động sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn;
  • Xác định hướng chuyển bưu gửi nhanh chóng, chính xác khi việc ghi địa chỉ không rõ ràng, do đó sẽ hạn chế sai sót trong tác nghiệp;
  • Chất lượng dịch vụ được nâng cao;
  • Giảm giá thành dịch vụ đối với bưu gửi số lượng lớn trong cung ứng dịch vụ bưu chính;
  • Công tác quản trị nội bộ, công tác kế toán và thống kê sản lượng được thuận tiện qua việc kết nối dữ liệu gắn với mã bưu chính;
  • Thuận lợi cho việc ứng dụng các phần mềm hỗ trợ khai thác và quản lý giữa các bưu cục, điểm phục vụ cũng như các đơn vị kinh doanh từ đó đơn giản hóa quy trình khai thác, nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động bán hàng có hiệu quả hơn.

III. Tra cứu mã bưu chính

Bạn có thể tra cứu mã bưu chính thông qua các trang web sau:

www.autochat.vn/diachi

www.mabuuchinh.vn

www.postcode.vn

Tại các trang web này, bạn chỉ cần nhập địa chỉ cần tìm mã bưu chính vào, và trang web sẽ trả lại thông tin theo yêu cầu cho bạn. Chú ý, bạn càng nhập đầy đủ thông tin (tên đường/phố, tỉnh, quận/huyện, phường/xã) thì giá trị trả lại càng chính xác.