KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Tự động hạch toán vào các tài khoản đã định nghĩa sẵn cho từng nghiệp vụ

Báo cáo quản lý theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con

Theo dõi chi phí theo nhiều chiều (đối tác, sản phẩm dịch vụ, dự án, vùng bán hàng, …)

Drill-down từ báo cáo tổng hợp xuống sổ chi tiết

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Phần mềm HDS-WMS chạy trực tiếp trên web, nên bạn không cần cài đặt gì. Tất cả bạn cần là mạng Internet và truy cập và hệ thống thông qua trình duyệt Internet (Chrome, Firefox, Cốc Cốc hoặc Edge). Để đăng kí dùng thử phần mềm, mời bạn để lại thông tin liên hệ theo form dưới đây: