Hướng dẫn tạo kho và vị trí lưu kho

Như đã giới thiệu ở phần “Chi tiết các bước Quản lý kho trên phần mềm HDS-WMS“, việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo các kho hàng và vị trí lưu kho theo đúng yêu cầu của mình.

Chúng ta có các giả định sau:

Công ty Demo có 2 kho hàng là Kho hàng 1 và Kho hàng 2.
Kho hàng 1 có 4 vị trí lưu kho là: VT1, VT2, VT3, VT4
Kho hàng 2 có 45 vị trí lưu kho (từ A11 đến E33)

Để thực hiện việc tạo kho hàng và vị trí lưu kho, truy cập vào đường dẫn với các thông tin như sau:

http://erp.hungdao.com.vn/webui/

Tên truy cập: demo

Mật khẩu: pmhungdao

Chọn ngôn ngữ = Tiếng Việt

Kho hàng 1 có 4 vị trí lưu kho, nên chúng ta sẽ tạo thủ công các vị trí này. Hãy thực hiện như trong video dưới đây:

Kho hàng 2 có 45 vị trí lưu kho, tạo thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy chúng ta sẽ dùng phương pháp tải dữ liệu bằng Excel để tạo các vị trí này.

Trước hết, bạn cần tải mẫu file Excel tại đây: DoViTri.xlsx

Bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin trong file này theo đúng thực tế kho của bạn. Sau đó, bạn truy cập vào kho hàng mà bạn cần đổ vị trí vào. Ở đây, ta chưa có Kho hàng 2 nên tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo kho hàng 2 (giống bước tạo Kho hàng 1 ở trên), sau đó chúng ta sẽ đổ dữ liệu vị trí từ file Excel vào.

Hãy thực hiện theo các bước như video sau:

Như vậy, chúng ta đã có thể tạo 02 kho hàng và tạo các vị trí lưu trong từng kho. Bước tiếp theo là tạo các đối tác (nhà cung cấp, khách hàng) trên hệ thống.