HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUYẾN XE

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Phần mềm HDS-WMS chạy trực tiếp trên web, nên bạn không cần cài đặt gì. Tất cả bạn cần là mạng Internet và truy cập và hệ thống thông qua trình duyệt Internet (Chrome, Firefox, Cốc Cốc hoặc Edge). Để đăng kí dùng thử phần mềm, mời bạn để lại thông tin liên hệ theo form dưới đây: