CHI TIẾT CÁC BƯỚC QUẢN LÝ KHO TRÊN PHẦN MỀM HDS-WMS

Chào các bạn,

Để các bạn có thể nhanh chóng sử dụng phần mềm, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước thiết lập và sử dụng toàn bộ qui trình quản lý kho của một công ty mẫu. Bạn có thể dựa vào các bước này để tự thiết lập và sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Trong qui trình quản lý kho, chúng tôi đưa ra 2 khái niệm cơ bản: Master Data (Dữ liệu gốc) và Transaction Data (Dữ liệu giao dịch).

Dữ liệu gốc: là các dữ liệu lưu trữ các thông tin cơ bản của doanh nghiệp, và được tham chiếu nhiều lần trong các giao dịch. Để cho dễ hiểu, dữ liệu gốc trong qui trình quản lý kho là: Kho, Vị trí Lưu kho, Nhà cung cấp, Khách hàng, Sản phẩm. Các dữ liệu gốc rất ít khi thay đổi.

Dữ liệu giao dịch: là các số liệu liên quan tới hoạt động và sẽ thay đổi hàng ngày. Các giao dịch sẽ sử dụng dữ liệu gốc, và bổ sung thêm các dữ liệu thay đổi theo từng hoạt động. Ví dụ đơn giản: Ngày 1: Nhập 100 sản phẩm SP1 từ nhà cung cấp NCC1. Ngày 2: Nhập 300 sản phẩm SP2 từ nhà cung cấp NCC1. Các tham số SP1, SP2, NCC1 là dữ liệu gốc, còn số lượng 100 và 300 là các dữ liệu thay đổi theo từng giao dịch.

Như vậy, để có thể thực hiện theo dõi các giao dịch, việc đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo hệ thống đã có các dữ liệu gốc.

Chúng ta hãy giả định như sau:

Công ty Demo có 2 kho hàng là Kho hàng 1 và Kho hàng 2.

Kho hàng 1 có 4 vị trí lưu kho là: VT1, VT2, VT3, VT4

Kho hàng 2 có 45 vị trí lưu kho (từ A11 đến E33)

Công ty có 2 nhà cung cấp là NCC1, NCC2

Công ty có 3 khách hàng là KH1, KH2, KH3

Công ty có 5 sản phẩm là SP1, SP2, SP3, SP4, SP5. Trong đó SP1 và SP2 chỉ cần quản lý nhập – xuất – tồn theo số lượng, SP3 cần quản lý theo Lô sản xuất, SP4 và SP5 cần quản lý theo Lô sản xuất và Hạn sử dụng.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thiết lập các dữ liệu này . Trước tiên, bạn cần truy cập vào phần mềm bằng cách nhấp chuột (click) vào đường dẫn dưới đây:

http://erp.hungdao.com.vn/webui/

Nhập tên truy cập: demo

Mật khẩu: pmhungdao

Chọn ngôn ngữ = Tiếng Việt