BÁO CÁO NHẬP – XUẤT – TỒN

Đường dẫn: Báo cáo kho >> Báo cáo kho

Sau khi tích chọn ” OK” phần mềm sẽ hiện ra báo cáo tổng hợp. Chọn định dạng xem dưới dạng” pdf” hoặc ” html”; xuất báo cáo theo định dạng pdf , word, excel….

Click chuột vào từng tên sản phẩm để xem báo cáo chi tiết cho từng sản phẩm