BÁO CÁO TỒN KHO

Đường dẫn: Báo cáo kho >> Báo cáo tồn kho ( có phiếu nhập )

Sau khi tích chuột vào ” Bắt đầu” sẽ hiện thị ra báo cáo có thể xem dưới dạng pdf hoặc html. Có thể xuất dữ liệu về máy dưới dạng excel hoặc word để xem và thao tác.